Hyzmatlar

Sargamak üçin:

  • Islän harydyñyzy magazinler bölüminden saýlap bilersiñiz

  • Saýlan harydyñyzyñ bahasyny kalkulýator bölüminden anyklap bilersiñiz

  • Saýlan harydyñyzy sargamak üçin imo ýa-da instagram arkaly bize ýüz tutup bilersiñiz

  • Harydyñ bahasynyñ 20%-ni öñünden töleg etmeli, galan 80%-ni haryt geleninden soñra töleg etmeli

  • Sargyt 7-14 gün aralagynda size gowşurylar

  • Goşmaça maglumat üçin bize ýüz tutup bilersiñiz

Manatda bilmek isleseñiz onda siz TL diýip duran ýerine özüñiziñ saýlan harydyñyzyñ bahasyny ýazyñ


Kalkulýator
0 man

Saýlamak

buy

Satyn almak

get

Getirmek

cl

Gowşurmak

Saýlamak

buy

Satyn almak

get

Getirmek

cl

Gowşurmak